Select Page

Мултиоригинал

Мултиоригинал
Изложба на графики од депото и редовните студенти на Катедрата по графика на ФЛУ

Текст: Славица Јанешлиева

Мала галерија Сули ан, Скопје

03. – 17.12.2021

(more…)