Select Page

Теофил Шулајковски – Тофе: Сликарство 1957 – 1997 / Teofil Shulajkovski – Tofe: Painting 1957 – 1997

Теофил Шулајковски – Тофе: Сликарство 1957 – 1997 / Teofil Shulajkovski – Tofe: Painting 1957 – 1997
Самостојна изложба и монографија / Solo exhibition and monography
Монографска студија: Владимир Величковски / Monographic review: Vladimir Velickovski

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Мај, 1998 / May, 1998
(more…)

Павловски Мино Таки

Павловски Мино Таки
Самостојна изложба

Текст: Звонко Стојановиќ

 

Уметничка галерија, Куманово

17.09 – 08.10.1976

 

(more…)