Select Page

Графичката колекција на Музејот на современата уметност – Скопје / The Museum of Contemporary Art – Skopje: Graphic Collection

Графичката колекција на Музејот на современата уметност – Скопје / The Museum of Contemporary Art – Skopje: Graphic Collection
Групна изложба, публикација / Group exhibition, publication

Куратор и текст: Благоја Варошанец / Curator and text: Blagoja Varosanec

 

МСУ, Скопје / MoCA, Skopje
14.09 – 14.10.2018

(more…)

Донации, аквизиции 2000 – 2011 / Donations, acquisitions 2000 – 2011

Донации, аквизиции 2000 – 2011 / Donations, acquisitions 2000 – 2011
Групна изложба (презентација на донираните и откупените дела во првата деценија на 21 век) / Group exhibition (a presentation of works of art that were donated and acquired in the first decade of the 21st century)

МСУ, Скопје / MoCA, Skopje
Јануари 2012 / January 2012
(more…)

Арт република бр.2

Арт република бр.2
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Септември 2005

(more…)

Арт република бр.1

Арт република бр.1
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

2005

(more…)