Select Page

Инвестициите пресушија, во зградите продолжи да тече само дождовница

Инвестициите пресушија, во зградите продолжи да тече дождовница
Напис
Авторки: Ивана Иванова, Лилјана Дамовска; изјави: Зоран Петровски, Елеонoра Петрова, Благоја Чоревски, Благоја Стефановски, Јован Ристов

Објавен во Дневник, Скопје
17.10.1997

(more…)