Select Page

Јовица Поповски

Јовица Поповски
Самостојна изложба

Текст: Томислав Спасовски

Уметничка галерија, Куманово
7 – 23 септември 1979

(more…)