Select Page

Митот како метафора

Митот како метафора
Рецензија кон изложбата на слики од Свето Манев во Музејот на град Скопје, 2006
Автор: Надица Смилевска

Објавена во дневниот печат, Скопје
08.05.2006

(more…)