Select Page

Работилница за сито печат

Работилница за сито печат

Ментори: Самир Карахасан, Стефан Николовски и Ертунч Сали

 

 

Културен центар „Кула“, Скопје
22-26 април 2015

(more…)