Select Page

Дрвото на животот / The tree of life

Дрвото на животот / The tree of life
Самостојна изложба / Solo exhibition

Александар Симоновиќ – Симо / Aleksandar Simonovic – Simo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
Декември 2015 / December 2015

 

 

(more…)

Еквилибриум / Equilibrium

Еквилибриум / Equilibrium
Самостојна изложба / Solo exhibition

Александар Симоновиќ – Симо / Aleksandar Simonovic – Simo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
20.12.2012

(more…)