Select Page

Level 50

Level 50
Изложба
Емил Шулајковски и Тони Шулајковски
Текст: Дијана Томиќ Радевска

Галерија Акантус, Скопје
22.02 – 20.03.2019
(more…)

Огнена земја / Toka e zjarrtë

Огнена земја / Toka e zjarrtë
самостојна изложба

Емил Шулајковски / Emil Shulajkovski

Културно информативен центар (КИЦ) – Скопје
Изложбени салони Империјал 1 и 2

20 април – 3 мај 2017
Отворање: 20 април 2017, 20:00 ч.

 

Во слава на уметноста

Во слава на уметноста
Групна изложба (по повод 15 април – Светскиот ден на уметноста
Културно информативен центар – Скопје, Изложбени салони Империјал 1 и 2
Отворање: 15 април 2015, 20:00 ч.
(more…)

Портрети на вечноста: за Вевчани од искона до денес / Portraits de l’éternité: pour Vevcani, de l’origine jusqu’à aujourd’hu

Портрети на вечноста: за Вевчани од искона до денес / Portraits de l’éternité: pour Vevcani, de l’origine jusqu’à aujourd’hu

Ликовна колонија „Вевчански видувања” / Résidence ar s que „Des vues sur Vevcani”

Вевчани / Vevchani
2014

(more…)

Црвени утра / Red Mornings

Црвени утра / Red Mornings
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Елизабета Шелева / Text: Elizabeta Seleva

Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје / Cultural Information Center, Skopje
27.12.2010 – 15.01.2011
(more…)