Select Page

Критички настроените гласови „избришани од македонските уметности“

Критички настроените гласови „избришани од македонските уметности“
Напис

Автор: Анета Ристеска; изјави: Ирена Паскали, Игор Сековски, Златко Теодосиевски, Роберт Алаѓозовски, Небојша Вилиќ

 

prizma.mk

18.11.2015

(more…)

Никој не одбира место за градските украси

Никој не одбира место за градските украси
Напис
Автор: Анета Ристеска: изјави: Лидија Неделковска, Антони Мазневски, Александар Ивановски – Карадаре, Сашо Саздовски

Објавен во дневниот печат, Скопје
2008

(more…)