Select Page

Владанка Рашиќ

Владанка Рашиќ

Самостојна изложба

Текст: Александар Богоевиќ, А. Пересон, Паскал Гилевски, Катарина Адања

Центар за култура и информации, Скопје (5 – 18 март 1985); Дом на културата „Ацо Шопов“, Штип (28.03 – 07.04.1985); Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (10 – 20 април 1985)

(more…)

Владанка Рашиќ

Владанка Рашиќ
Самостојна изложба

Текст: Катарина Адања, Александар Богојевиќ, А. Пересон

Центар за култура и информации, Скопје
9 – 22 октомври 1979

(more…)

Владанка Рашиќ

Владанка Рашиќ
Самостојна изложба

Уметничка галерија, Куманово
Отворање: 26 ноември 1976
(more…)