Select Page

Маргина бр. 23-25

Маргина бр. 23-25
Списание за ширење на децентралистичка култура
Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом
Соработници: Венка Симовска, Игор Ангелков

Графичко уредување: Небојша Гелевски
Издавач: Кома/Темплум

Јануари – февруари 1996

 

(more…)