Select Page

Вангел Коџоман / Vangel Kodzoman

Вангел Коџоман / Vangel Kodzoman
Ретроспективна изложба приредена во рамките на „Караванот на нациите 1975“ / Retrospective exhibition arranged within the framework of the “Caravаn of nations 1975”

Текст: Антон Павлов / Text: Anton Pavlov

Торонто / Toronto
22.06 – 01.07.1975

(more…)