Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Ликовна изложба на новопримени членови во ДЛУБ

Ликовна изложба на новопримени членови во ДЛУБ
Групна изложба

Славица Николовска, Никола Петровски, Тони Николовски, Спиро Кубуровски, Владе Котевски, Љубе Неделковски

 

Ликовен салон на ДЛУБ, Битола
Февруари, 1999

(more…)