Select Page

Скулптури на новото време

Скулптури на новото време
Групна изложба

Текст: Роберт Цветковски

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
09.09.2004

(more…)

Креативна средба на култури и автори

Креативна средба на култури и автори
Осврт на изложбата на дела од 36. Меѓународна струмичка колонија во Уметничката галерија Струмица 1999
Автор: Владимир Величковски
Објавен во Дневник, Скопје
24.08.1999
(more…)