Select Page

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Крајно време е да се пишуваат негативни критики

Крајно време е да се пишуваат негативни критики 
Разговор со Небојша Вилиќ, Јадранка Владова, Јелица Тодорчевска и Лилјана Мазова (од ТВ емисијата Досие „Култура” на телевзија А1 со Александра Бубевска и Sвонко Мишевски)
Подготвила: Лијана Митевска
Објавено во Утрински весник, Скопје
29.03.2002
(more…)