Select Page

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

Еколошки информатор бр.2 

Еколошки информатор бр.2 

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Роза Топузова Каревска, Всја Дамески, Хилда Црнеска
Фотографии: Петре Николоски, Милан Темелкоски

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Февруари 2007

(more…)

ДЛУБ Пејсаж ’04

ДЛУБ Пејсаж ’04
Групна изложба

Текст: Игор Кочевски

Учесници: Котевски Владе, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Миновски Илија, Младеноски Владимир, Најденовски Драган, Петковиќ Неда, Саздовска Лидија, Солаковска Љубица, Торѓанска Вера

Ликовен салон на ДЛУБ, Битола

Ноември 2004

(more…)