Select Page

IV Меѓународно биенале во мала графика – Тетово / IV International biennial of mini prints – Tetovo

IV Меѓународно биенале во мала графика – Тетово / IV International biennial of mini prints – Tetovo
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Миџаит Положани / Text / Tekst: Mixhait Pollozhani

 

Музеј на тетовски крај, Тетово / Museum of Tetovo area, Tetovo
4.12.2007 – 31.03.2008

(more…)

12ти Зимски салон – Шенген / 12th Winter salon – Schengen

12ти Зимски салон – Шенген / 12th Winter salon – Schengen
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Филип Зидаров / Text: Filip Zidarov

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
22.02.2008

(more…)