Select Page

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

IV Меѓународно биенале во мала графика – Тетово / IV International biennial of mini prints – Tetovo

IV Меѓународно биенале во мала графика – Тетово / IV International biennial of mini prints – Tetovo
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Миџаит Положани / Text / Tekst: Mixhait Pollozhani

 

Музеј на тетовски крај, Тетово / Museum of Tetovo area, Tetovo
4.12.2007 – 31.03.2008

(more…)

Хартија – првиот артикулиран медиум (1. Биенале на млади автори – Гевгелија)

Хартија – првиот артикулиран медиум (1. Биенале на млади автори – Гевгелија)
Групна изложба
Текст: Конча Пиркоска, Миле Ничевски

Дом на културата „Македонија“, Гевгелија
Август – септември 2002

(more…)

I. Меѓународно биенале на мала графика, Графички круг – Велес 2002 / Graphic Circle – Veles 2002, I. International Mini Print Biennial Exhibition

I. Меѓународно биенале на мала графика, Графички круг – Велес 2002 / Graphic Circle – Veles 2002, I. International Mini Print Biennial Exhibition
Групна изложба / Group exhibition

Ликовен Салон – Народен музеј – Велес / Art Gallery – Museum of Veles
15 март – 15 април 2002 / 15 March – 15 April 2002

(more…)