Select Page

Крвотоците на светот во едно отчукување

Крвотоците на светот во едно отчукување
Напис
Автор: Н. М. ; изјави: Борис Петковски, Ладислав Баришиќ, Влада Урошевиќ, Ристо Аврамовски, Зоран Стаменковиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје
09.12.1973

(more…)

Од Моро до Вазарели

Од Моро до Вазарели
Осврт кон изложбата „Од Бонар до Сулаж“, МСУ, Скопје, 1973

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавен во Нова Македонија, Скопје
02.12.1973

(more…)

Од Бонар до Сулаж / De Bonnard a Soulages

Од Бонар до Сулаж / De Bonnard a Soulages (Осумдесет години на француското сликарство)
Групна изложба / Exposition collective
Текстови: Миодраг Б. Протиќ, Мишел Ог / Textes: Miodrag B. Protic, Michel Hoog
Музеј на современата уметност, Скопје  / Musée d’art contemporain, Skopje
18.11 – 12.12.1973
(more…)