Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Никола Кујунџиски

Никола Кујунџиски
Самостојна изложба

Текст: Никола Кујунџиски

 

 

Уметничка галерија, Куманово
10 – 20 април 1986

(more…)