Select Page

Радиус на кривината – ПАТЕМ караван: транскрипт / Radius krivine – PATEM karavan: transkript

Радиус на кривината – ПАТЕМ караван: транскрипт / Radius krivine – PATEM karavan: transkript
Публикација (партиципативен уметнички проект) / Publikacija (participativan umetnički projekat)

ПАТЕМ – Друштво со ограничена одговорност: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / PATEM – Društvo s ograničenom odgovornošću: Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski i Stanko Pavleski
2017
(more…)

što, kako i za koga / what, how & for whom

što, kako i za koga (povodom 152. godišnjice Komunističkog manifesta) / what, how & for whom (on the occasion of 152nd anniversary of the Communist Manifesto)
Izložba, performansi, predavanja, radionice, prezentacije / Exhibition, performances, lectures, workshops, presentations
Kustosice / Curated by: Ana Dević, Nataša Ilić, Sabina Sabolović

Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika, Zagreb / House of Croatian Association of Artists, Zagreb
16.06 – 10.07.2000

(more…)