Select Page

Без/гранични граници (Bound/less borders)

Без/гранични граници (Bound/less borders)
Групна изложба

Текст: Билјана Томиќ, Добрила Денегри, Еди Мука, Дуња Блажевиќ, Јара Бубнова, Дарко Шимичиќ, Зоран Петровски, Петар Ќуковиќ, Руксандра Балачи, Јуриј Карпан

Уметничка галерија, Простор 2 – Чифте амам, Скопје

Декември 2002

(more…)