Select Page

Фото салон Куманово 2008 / Photo salon Kumanovo 2008

Фото салон Куманово 2008 / Photo salon Kumanovo 2008
3та Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 3rd International exhibition of art photography
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово / Organisation: PCC “Kozjak”, Kumanovo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
5 – 19.12.2008
(more…)

Куманово 2005

Куманово 2005
20та изложба на уметничка фотографија
Организација: ФКК „Козјак 50“, Куманово

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
17 ноември – 1 декември 2005

(more…)