Select Page

Фотомедиа Скопје 2012 / Photomedia Skopje 2012

Фотомедиа Скопје 2012 / Photomedia Skopje 2012
13. Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 13. International Exhibition of Art Photography

Национална галерија на Македонија – Мала станица / National Gallery of Macedonia – Mala Stanica
8 декември 2012 / December 8, 2012
(more…)

Фото салон Куманово 2012 / Photo Salon Kumanovo 2012

Фото салон Куманово 2012 / Photo Salon Kumanovo 2012
7ма Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 7th International exhibition of art photography
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово / Organisation: PCC “Kozjak”, Kumanovo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
5 – 14.10.2012
(more…)

Фото салон Куманово 2013 / Photo Salon Kumanovo 2013

Фото салон Куманово 2013 / Photo Salon Kumanovo 2013
8ма Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 8th International exhibition of art photography

Организација: ФКК „Козјак“, Куманово / Organisation: PCC “Kozjak”, Kumanovo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
4 – 14.10.2012
(more…)

Фото салон Куманово 2011 / Photo salon Kumanovo 2011

Фото салон Куманово 2011 / Photo salon Kumanovo 2011
6та Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 6th International exhibition of art photography
Организација: ФКК „Козјак 50“, Куманово / Organisation: PCC “Kozjak 50”, Kumanovo
Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
7 – 15.11.2011
(more…)

Куманово 2011 / Kumanovo 2011

Куманово 2011: 2ра Меѓународна изложба на уметничка фотографија / Kumanovo 2011: 2nd International exhibition of art photography
Групна изложба / Group exhibition
Организација / Organization: “F7” PHOTOART

НУЦК „Трајко Прокопиев“, Куманово / NICC “Trajko Prokopiev”, Kumanovo
Ноември 2011 / November 2011

(more…)

Фото салон Куманово 2010 / Photo Salon Kumanovo 2010

Фото салон Куманово 2010 / Photo Salon Kumanovo 2010
5та Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 5th International exhibition of art photography

Организација: ФКК „Козјак“, Куманово / Organisation: PCC “Kozjak”, Kumanovo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
Отворање / Opening: 01.10.2010
(more…)

Фото салон Куманово 2009 / Photo salon Kumanovo 2009

Фото салон Куманово 2009 / Photo salon Kumanovo 2009
4та Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 4th International exhibition of art photography
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово / Organisation: PCC “Kozjak”, Kumanovo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
5 – 17.12.2009

(more…)

Фото салон Куманово 2008 / Photo salon Kumanovo 2008

Фото салон Куманово 2008 / Photo salon Kumanovo 2008
3та Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 3rd International exhibition of art photography
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово / Organisation: PCC “Kozjak”, Kumanovo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
5 – 19.12.2008
(more…)

Куманово 2003

Куманово 2003
18та изложба на уметничка фотографија
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово и Фото-сојуз на Македонија

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово

21 ноември – 3 декември 2003

(more…)