Select Page

Шифра Ајвар: 1976 – 1986

Шифра Ајвар: 1976 – 1986
Изложба на конкурсни проекти на групата „Ајвар” (Гулески Мартин, Радоњиќ Миодраг, Смилевски Стеван, Христов Ранчо, Џидров Крсте)
Текст: Божиноски Вангел

Галерија – Даут пашин амам, Скопје
Јуни 1987
(more…)

Kарактерот на сценографската „кутија“

Kарактерот на сценографската „кутија“
Осврт (кон изложбата на сценографии на Симон Узуновски и Крсте С. Џидров во Домот на младите)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
08.09.1985

(more…)