Select Page

Контекст 2009: Името и идентитетот

Името и идентитетот
Излагање на Димитар Димитров на Меѓународната конференција „Република Македонија на патот кон ЕУ и НАТО“ – 20-21.02.2008

Објавено во Дневник, Скопје
07.03.2008

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Наместо два проекта – ниеден!

Наместо два проекта – ниеден!
Напис

Автор: Ј(асна) Ф(ранговска)
Изјави: Зоран Петровски, Соња Абаџиева

 

Објавен во Mакедонија денес, Скопје
08.04.1999

(more…)

Кога земјата не знае да настапи сложно

Кога земјата не знае да настапи сложно
Напис

Автор: Софија Ѓуровска
Изјави: Сузана Милевска, Драган Бошнаковски, Петар Хаџи Бошков, Коле Манев

Објавен во Нова Македонија, Скопје
06.04.1999

(more…)