Select Page

Арт егзодус ’98 / Art Exodus ’98

Арт егзодус ’98 / Art Exodus ’98
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Анте Поповски / Text: Ante Popovski

 

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pashin Amam, Skopje
16 јули – 16 август 1998 / 16 July – 16 August 1998

(more…)

VIII Интернационална ликовна колонија „Св. Јоаким Осоговски“ / VIII International Art colony “St. Joakim Osogovski”

VIII Интернационална ликовна колонија „Св. Јоаким Осоговски“ / VIII International Art colony “St. Joakim Osogovski”
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Менка Карапашовска / Text: Menka Karapashovska

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje
24.01 – 12.02.1995
(more…)