Select Page

Јуре Цекута

Јуре Цекута

Самостојна изложба

Центар за култура и информации, Скопје

7 – 20 септември 1982

 

 

(more…)