Select Page

Куманово 2005

Куманово 2005
20та изложба на уметничка фотографија
Организација: ФКК „Козјак 50“, Куманово

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
17 ноември – 1 декември 2005

(more…)