Select Page

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017
Групна изложба и публикација / Group exhibition and publication
Автори на проектот: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / Authors of the project: Vesna Dunimagloska, Gjorgi Krsteski and Stanko Pavleski

Галерија ФЛУ, Скопје / FLU Gallery, Skopje
21-27.12.2018
(more…)

ПАТЕМ 2018 – Бдеење две лица

ПАТЕМ 2018 – Бдеење две лица
Колонија / колективен проект
ПАТЕМ друштво: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески; текст: Герил Брутски

Демир Хисар
18.08.2018
(more…)

16ти Зимски салон – Нивоа на нашата свест / 16th Winter Salon – Levels in Our Minds

16ти Зимски салон – Нивоа на нашата свест / 16th Winter Salon – Levels in Our Minds
Групна изложба / Group exhibition
Куратор и текст: Хелена Фенцлова / Curator and text: Helena Fenclova
Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / National Gallery of Macedonia – Chifte Нamam, Skopje
05.02.2016
(more…)

Во слава на уметноста

Во слава на уметноста
Групна изложба (по повод 15 април – Светскиот ден на уметноста
Културно информативен центар – Скопје, Изложбени салони Империјал 1 и 2
Отворање: 15 април 2015, 20:00 ч.
(more…)

10. Биенале на млади уметници / 10th Biennial of young artists

10. Биенале на млади уметници: Солидарност, 50 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје / 10th Biennial of young artists: Solidarity, 50 years since the catastrophic earthquake in Skopje
Групна изложба / Group exhibition

НУ Музеј на современата уметност, Скопје / NI Museum of Contemporary Art, Skopje
9 мај 2013 / 9 May 2013
(more…)

Светот на уметноста / The World Of Art

Светот на уметноста / The World Of Art
Меѓународна ликовна колонија „Вевчански видувања“ / International Art Colony “Vevcani GatherIngs”

Текстови: Живко Кондев, Ѓорѓи Угриновски, Мишо Китановски / Texts: Zivko Kondev, Gjorgji Ugrinovski, Miso Kitanovski

Вевчани / Vevcani
2013

(more…)

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)