Select Page

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection
Публикација / Publication

Одговорен кустос и текст: Благоја Варошанец / Curator in charge and text: Blagoja Varoshanec

Издавач: НУ Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: NI Museum of Contemporary Art, Skopje
2020
(more…)

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

Огромна скулптура на Александар Македонски ќе го јавне скопскиот плоштад

Огромна скулптура на Александар Македонски ќе го јавне скопскиот плоштад
Напис и интервју со Виолета Аларова
Автори: Андријана Георгиев, Зоран Димитровски; изјави: Петар Хаџи Бошков
Објавени во Фокус, Скопје
16.01.2009
(more…)

ДЛУМ Графика 2005

ДЛУМ Графика 2005
Групна изложба

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје – Салон на Библиотеката

10.06 – 10.07.2005

(more…)

ДЛУМ цртеж 2004

ДЛУМ цртеж 2004

30-та годишна изложба

 

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

25.11 – 25.12.2004

 

(more…)

Скулптури на новото време

Скулптури на новото време
Групна изложба

Текст: Роберт Цветковски

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
09.09.2004

(more…)

ДЛУМ цртеж 2003

ДЛУМ цртеж 2003

Групна изложба

 

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

13.01 – 13.02.2004

 

(more…)