Select Page

Арт република бр.6

Арт република бр.6
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Април 2006

(more…)

Кој настан, личност, дело?

Кој настан, личност, дело?
Традиционална анкета на „Нова Македонија“
Автор: не е наведен; изјави: Викторија Васева Димеска, Драган Бошнаковски, Миле Корубин, Коста Хаџи Антоновски, Јован Стефановски – Жан

Објавен во Нова Македонија, Скопје
05.01.1994
(more…)