Select Page

Борис Кукуњавски / Boris Kukunjavski

Борис Кукуњавски / Boris Kukunjavski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Среќко Андоновски / Text: Srecko Andonovski

 

 

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
Декември 1993 / December 1993

(more…)