Select Page

Маргина бр. 34

Маргина бр. 34
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Графичко уредување: Небојша Гелевски
Издавач: Кома/Темплум

Декември 1996 (редизајн 2011)

 

(more…)