Select Page

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

ДЛУМ цртеж 2003

ДЛУМ цртеж 2003

Групна изложба

 

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

13.01 – 13.02.2004

 

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Колекција РУ

Колекција РУ
Изложба по повод 50 години РУ „Јоска Свештарот“

Текст: Глигор Беќаров

 

Ликовен салон „РУ” – Работнички универзитет „Јоска Свештарот“, Струмица
26.12.2003

(more…)

Разликите обединуваат / The Differences Unite

Разликите обединуваат / The Differences Nnite
Групна изложба / Group exhibition

Проект на Друштвото на ликовни уметници на Велес и Народен музеј – Велес / Project of the Society of artists of Veles and National Museum – Veles

24.05.2003

(more…)

I. Меѓународно биенале на мала графика, Графички круг – Велес 2002 / Graphic Circle – Veles 2002, I. International Mini Print Biennial Exhibition

I. Меѓународно биенале на мала графика, Графички круг – Велес 2002 / Graphic Circle – Veles 2002, I. International Mini Print Biennial Exhibition
Групна изложба / Group exhibition

Ликовен Салон – Народен музеј – Велес / Art Gallery – Museum of Veles
15 март – 15 април 2002 / 15 March – 15 April 2002

(more…)

IX Зимски салон ДЛУМ (IX Winter Salon)

IX Зимски салон ДЛУМ (IX Winter Salon)
Групна изложба

Текст: Павле Кузмановски; цитати од: Глигор Чемерски и Златко Теодосиевски

 

Музеј на современата уметност, Скопје

Февруари 2002

(more…)