Select Page

Colors of Bra511

Colors of Bra511
изложба на фотографии
Маја Јаневска

Концепт 37 / Conc3p7
Отворање: 27 Април 2017, 20 ч.
Opening: 27 April 2017, 20h

 

 

Фото салон Куманово 2009 / Photo salon Kumanovo 2009

Фото салон Куманово 2009 / Photo salon Kumanovo 2009
4та Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 4th International exhibition of art photography
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово / Organisation: PCC “Kozjak”, Kumanovo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
5 – 17.12.2009

(more…)

Фото салон Куманово 2008 / Photo salon Kumanovo 2008

Фото салон Куманово 2008 / Photo salon Kumanovo 2008
3та Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 3rd International exhibition of art photography
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово / Organisation: PCC “Kozjak”, Kumanovo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
5 – 19.12.2008
(more…)

Куманово 2003

Куманово 2003
18та изложба на уметничка фотографија
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово и Фото-сојуз на Македонија

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово

21 ноември – 3 декември 2003

(more…)

Денови на македонската фотографија

Денови на македонската фотографија
Групна изложба

Организација: Фото сојуз на Македонија; ФКК „Струмица“

Дом на културата „Благој Јанков Мучето“, Струмица
10 октомври 1997

(more…)