Select Page

Група „КИКС“

Група „КИКС“
Групна изложба на современа карикатура

Текст: Трајан Мартиноски

НИО „Студентски збор“
Изложбен салон на центарот

16 – 26 февруари 1984

(more…)