Select Page

Level 50

Level 50
Изложба
Емил Шулајковски и Тони Шулајковски
Текст: Дијана Томиќ Радевска

Галерија Акантус, Скопје
22.02 – 20.03.2019
(more…)

Во слава на уметноста

Во слава на уметноста
Групна изложба (по повод 15 април – Светскиот ден на уметноста
Културно информативен центар – Скопје, Изложбени салони Империјал 1 и 2
Отворање: 15 април 2015, 20:00 ч.
(more…)

Светот на уметноста / The World Of Art

Светот на уметноста / The World Of Art
Меѓународна ликовна колонија „Вевчански видувања“ / International Art Colony “Vevcani GatherIngs”

Текстови: Живко Кондев, Ѓорѓи Угриновски, Мишо Китановски / Texts: Zivko Kondev, Gjorgji Ugrinovski, Miso Kitanovski

Вевчани / Vevcani
2013

(more…)

Годишна изложба на дела на ликовните педагози-творци / Annual exhibition of fine art works by the fine arts teachers

Годишна изложба на дела на ликовните педагози-творци / Annual exhibition of fine art works by the fine arts teachers
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Нада Пешева / Text: Nada Peseva

Детски ликовен центар, Скопје – Градско здружение на ликовните педагози / Children’s Fine Art Center, Skopje – City Association of Fine Arts teachers

16.04.2010

(more…)