Select Page

Ревија на филмови од 31. Фестивал на непрофесионален филм, Прилеп 18 – 20 април 2002

Ревија на филмови од 31. Фестивал на непрофесионален филм, Прилеп 18 – 20 април 2002

Проекции

Организација: 359 – Мрежа за локални и субалтерни херменевтики и Кино сојуз на Македонија

Културна локација „Место”, Скопје

23.05.2002

(more…)