Select Page

ДЛУБ 2018: 8 Март

ДЛУБ 2018: 8 Март
Групна изложба

Учесници: Бубевска Мирјана, Ѓорѓиевска Елена, Ковачевска Маја, Котевска Сандра, Крстевска Ленче, Крстевски Златко, Михаилова Славица, Најденовски Драган, Петровска Лилјана, Петровски Панде, Рајчевски Слободан, Славевски Никола, Солаковска Љубица, Српчански Николче, Хаџи Антоновски Коста

Ликовен салон на ДЛУБ
Март 2018

(more…)

ДЛУБ – 4ти ноември 2006

ДЛУБ – 4ти ноември 2006
Групна изложба

Текст: Гордана Цветанова

 

 

Уметничка галерија, Битола
Ноември 2006

(more…)

Годишна изложба ДЛУБ

Годишна изложба ДЛУБ

Групна изложба

 

 

Уметничка галерија, Битола [декември 2002];

Дом на културата, Прилеп [февруари 2003(?)]

(more…)

Кој настан, личност, дело?

Кој настан, личност, дело?
Традиционална анкета на „Нова Македонија“
Автор: не е наведен; изјави: Викторија Васева Димеска, Драган Бошнаковски, Миле Корубин, Коста Хаџи Антоновски, Јован Стефановски – Жан

Објавен во Нова Македонија, Скопје
05.01.1994
(more…)

Македонско сликарство – дел од збирката во сопственост на Завод, музеј и галерија – Битола

Македонско сликарство – дел од збирката во сопственост на Завод, музеј и галерија – Битола
Групна изложба

 

Дом на културата – Изложбен салон, Битола
15 октомври – 15 ноември 1990

(more…)