Select Page

Скулптури на новото време

Скулптури на новото време
Групна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
21 јули 2011

(more…)