Select Page

Самоуки 2018

Самоуки 2018
Групна изложба

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
14 јуни 2018

(more…)

Самоуки 2011

Самоуки 2011
Групна изложба

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
8 јуни 2011

(more…)

Самоуки 2010

Самоуки 2010
Групна изложба

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
10 јуни 2010

(more…)

Самоуки 2009

Самоуки 2009
Групна изложба

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
11 јуни 2009

(more…)

Самоуки 2008

Самоуки 2008
Групна изложба

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
6 октомври 2008

(more…)

Самоуки 2007

Самоуки 2007

Групна изложба

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово

2007

(more…)