Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Делата на македонските ликовни уметници во збирката на Етнолошкиот музеј на Македонија / Les oeuvres de peintres macédoniens présents dans la collection du musse ethnologique de Macédoine

Делата на македонските ликовни уметници во збирката на Етнолошкиот музеј на Македонија / Les oeuvres de peintres macédoniens présents dans la collection du musse ethnologique de Macédoine
Осврт / Article

Автор: Трпа Рогановиќ / Auteur: Trpa Roganovic

Објавена во Ликовна уметност бр.10/11 (стр. 75 – 79), Скопје / L’art plastiques № 10/11 (p. 75 – 79), Skopje

1985

(more…)

Македонската применета уметност денес

Македонската применета уметност денес

Групна изложба по повод 30 годишнината од основањето на ДЛУПУМ

Текст: Драган Бошнаковски

Музеј на современата уметност, Скопје

16.12.1977

 

 

(more…)