Select Page

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

VIII Зимски салон / VIII Winter Salon

VIII Зимски салон / VIII Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Милован Стефановски / Text: Milovan Stefanovski

Oрганизација: Друштво на ликовните уметници на Македонија / Organisation: Macedonian Association of Fine Arts

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Февруари 2000 / February 2000

(more…)

25та Изложба ДЛУМ – цртеж

25та Изложба ДЛУМ – цртеж

Групна изложба

 

Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје (28.01 – 15.02.2000);
Уметничка галерија, Куманово (февруари 2000):
Музеј и завод, Штип (март 2000)

(more…)

46. Годишна изложба ДЛУМ

46. Годишна изложба ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Коле Манев, Паскал Гилевски

 

Уметничка галерија Даут-пашин амам, Скопје

1999

(more…)

VII Зимски салон / VII Zimski salon

VII Зимски салон / VII Zimski salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Менка Карапашовска / Text: Menka Karapasovska

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1998 / February – March 1998

 

(more…)