Select Page

Религија и современа уметност

Религија и современа уметност
Групна изложба по повод 15 април – Светскиот ден на уметноста

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје

Отворање: 13 април 2017, 13:00 ч.

(more…)

Tregime / Stories

Tregime / Stories
solo exhibition
Petar Popcev

Gallery FAB – Tirana, Albania
February 6-13, 2017

 

 

 

 

Синергијата на убавото / Synergy of Beauty

Синергијата на убавото / Synergy of Beauty
Изложба на дела од Меѓународната ликовна колонија „Вевчански видувања“ / Group exhibition with works from the International Art Colony “Vevcani Sightings”
Текст: Мишо Китаноски / Texte: Misho Kitanoski

НЛБ Галерија, Скопје / NLB Gallery, Skopje
15.12.2016
(more…)

Приказни / Tregime

Приказни / Tregime
самостојна изложба на слики / ekspozitën e pikturave
Петар Попчев / Petar Popçev

Културно информативен центар – Скопје
Изложбен салон – Империјал 1,
Отворање: 5 мај 2016, 20:00 ч.

Безграничниот свет на уметноста / Le monde illimité de l’art

Безграничниот свет на уметноста / Le monde illimité de l’art
Меѓународна ликовна колонија „Вевчански видувања“ 2015: „Вевчани во светот – светот во Вевчани“ / Résidence internationale artistique “Des Vues sur Vevcani” 2015: Vevcani dans le monde – Le monde à Vevcani

Вевчани / Vevcani

25.06 – 10.07.2015

(more…)

Во слава на уметноста

Во слава на уметноста
Групна изложба (по повод 15 април – Светскиот ден на уметноста
Културно информативен центар – Скопје, Изложбени салони Империјал 1 и 2
Отворање: 15 април 2015, 20:00 ч.
(more…)

Портрети на вечноста: за Вевчани од искона до денес / Portraits de l’éternité: pour Vevcani, de l’origine jusqu’à aujourd’hu

Портрети на вечноста: за Вевчани од искона до денес / Portraits de l’éternité: pour Vevcani, de l’origine jusqu’à aujourd’hu

Ликовна колонија „Вевчански видувања” / Résidence ar s que „Des vues sur Vevcani”

Вевчани / Vevchani
2014

(more…)