Select Page

Маргина бр. 34

Маргина бр. 34
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Графичко уредување: Небојша Гелевски
Издавач: Кома/Темплум

Декември 1996 (редизајн 2011)

 

(more…)

Маргина бр. 32-33

Маргина бр. 32-33
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Графичко уредување: Небојша Гелевски
Издавач: Кома/Темплум

Октомври – ноември 1996 (редизајн 2011)

 

(more…)

Маргина бр. 22

Маргина бр. 22
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Декември 1995 (редизајн 2011)

 

(more…)

Маргина бр. 19-20

Маргина бр. 19-20
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Септември – октомври 1995 (редизајн 2011)

 

(more…)

Маргина бр. 17-18

Маргина бр. 17-18
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Јули – август 1995 (редизајн 2011)

 

(more…)