Select Page

ДЛУМ Цртеж ’85

ДЛУМ Цртеж ’85
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (12 – 28 декември 1985);

Уметничка галерија, Куманово (јануари 1986);

Музеј и завод, Штип (јануари 1986)

(more…)