Select Page

Жените и фотографијата 2016

Жените и фотографијата 2016
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
04 – 16.03.2016

(more…)

Photo salon Kumanovo 2014

Photo salon Kumanovo 2014
9th International exhibition of art photography

Organisation: PCC “Kozjak”, Kumanovo

Art Gallery, Kumanovo
27 February 2015

(more…)

Фото салон Куманово 2012 / Photo Salon Kumanovo 2012

Фото салон Куманово 2012 / Photo Salon Kumanovo 2012
7ма Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 7th International exhibition of art photography
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово / Organisation: PCC “Kozjak”, Kumanovo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
5 – 14.10.2012
(more…)