Select Page

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

Кумановски ликовни уметници 2009

Кумановски ликовни уметници 2009
Групна изложба
Текст: Драгана Спасковска, Перо Величковски

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2009

(more…)

Кумановски ликовни уметници 2007

Кумановски ликовни уметници 2007
Групна изложба
Текст: Катарина Јакимовска, Перо Величковски

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2007

(more…)

10. Зимски салон на ДЛУМ / 10. Winter salon

10. Зимски салон на ДЛУМ / 10. Winter salon
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Конча Пиркоска / Text: Konca Pirkoska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Март 2004 / March 2004

(more…)